Gospodarstwo Szkółkarskie Wieczorek

Drzewka i krzewy owocowe Podkładki Róże

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stanisław Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Szkółkarsko – Rolne Stanisław Wieczorek z siedzibą w miejscowości Puszczykowo-Zaborze, ul. Zaborska 10, 62-021 Paczkowo, posiadający NIP 777-231-93-72, tel.: + 48 602-530-566, + 48 618-155-729, e-mail: wieczorek@wieczorek.agro.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw Administratora lub innej osoby fizycznej lub prawnej.
6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowy, wyłącznie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.